Ordförande har ordet 21/03/12

Det har kommit till vår kännedom att någon/några personer påstår att de är

delaktiga i design, uppdateringar etc av denna hemsida. Vi vill bara förtydliga, det

är endast MickeTellus 118 och Marianne Tellus 80 som har tillgång och gör sidan.

Marianne Tellus 80 hjälper flera andra personer med deras sidor och det samarbetet

styr endast hemsidans ägare och Marianne över. Nu hoppas vi att detta är klart för

alla vad som gäller så att vi slipper missförstånd i framtiden.

Webbfråga

Vad föredrar du ?Ordförande har ordet

Tellus har en kanal på zello som vi äger.

Tanken är att vi ska ha ett tillåtande och trevligt klimat på zello kanalen.

Alla är välkomna att prata så länge man håller en trevlig ton mot andra.

Mitt råd till alla är att man reder ut eventuella missförstånd privat involvera INTE

hela zello´s alla användare i två personers dispyt (bråk).

Det finns administratörer på vår zello kanal som har lite mer befogenheter än

övriga medlemmar på kanalen, dessa har mitt förtroende att hålla ordning på

kanalen. Vi administratörer ska agera om vi märker att det drar ihop sig till bråk

på kanalen. Administratörerna har två kriterier (nivåer) att hålla sig till.

Först kan en administratör tysta en person för en stund, tex 5 minuter upp till

någon timme eller två. Vid grövre förseelser såsom rena hot kan en administratör

blockera den person som gör sig skyldig till grövre förseelser, en blockerad person

är inte välkommen tillbaka på Tellus zello kanal !!

Det har kommit till min kännedom att det förekommit hot, trakasserier och

mobbning på kanalen tidigare. Jag har har tyvärr tidigare varit dålig på att

lyssna på zello men sedan jag började vara mer aktiv på kanalen har jag agerat

vid de tillfällen jag upplevt att det uttalats hot mot annan person och jag har

även som jag tidigare skrivit tillsatt betrodda administratörer. Om jag får

vetskap om att en administratör deltar i ett bråk,

hotar eller kränker annan person så kommer jag utesluta den administratören,

jag har alltid sista ordet på kanalen !!

Det har även kommit till min kännedom att personer undrar vilken typ av

samarbete Tellus har med andra klubbar. Vi är öppna för samarbete med de

klubbar som så önskar. Det samarbete som bedrivs kan se lite olika ut tex kan

Tellus och en eller flera klubbar gå ihop och samarbeta kring att få till en träff.

Ett samarbete innebär ALDRIG att Tellus går in i en annan klubb! Tellus ÄR

Tellus och ska vara oberoende från andra klubbar. 

Nu hoppas jag att vi kan ha det trevligt och njuta av vår hobby!