Fria frekvenser:

 

27MHz (11m)

Kanal 1          26.965 

Kanal 2          26.975 

Kanal 3          26.985 

Kanal 3A        26.995

Kanal 4          27.005

Kanal 5          27.015

Kanal 6          27.025 

Kanal 7          27.035 

Kanal 7A        27.045 

Kanal 8          27.055 

Kanal 9          27.065

Kanal 10        27.075

Kanal 11        27.085

Kanal 11A      27.095 

Kanal 12        27.105 

Kanal 13        27.115 

Kanal 14        27.125

Kanal 15        27.135 

Kanal 15A      27.145 

Kanal 16        27.155 

Kanal 17        27.165 

Kanal 18        27.175 

Kanal 19        27.185 

Kanal 19A      27.195 

Kanal 20        27.205 

Kanal 21        27.215 

Kanal 22        27.225 

Kanal 23        27.235 

Kanal 24        27.245 

Kanal 25        27.255 

Kanal 26        27.265 

Kanal 27        27.275 

Kanal 28        27.285 

Kanal 29        27.295 

Kanal 30        27.305

Kanal 31        27.315

Kanal 32        27.325

Kanal 33        27.335

Kanal 34        27.345

Kanal 35        27.355

Kanal 36        27.365

Kanal 37        27.375

Kanal 38        27.385

Kanal 39        27.395

Kanal 40        27.405

 

31MHz Frekvens (MHz)

30,930   30,940   30,950   30,960  

30,970   31,030   31,040   31,050  

31,060   31,070   31,080   31,090  

31,100   31,110   31,120   31,130  

31,140   31,150   31,150   31,160  

31,170   31,180   31,190   31,200  

31,210   31,220   31,230   31,240  

31,250   31,260   31,270   31,280  

31,290   31,300   31,310   31,320  

31,330   31,340   31,350   31,360  

31,370

 

69MHz (4m)

Kanal 1 69,0125 MHz 25 W *

Kanal 2 69,0375 MHz 25 W

Kanal 3 69,0625 MHz 25 W

Kanal 4 69,0875 MHz 25 W

Kanal 5 69,1125 MHz 25 W

Kanal 6 69,1375 MHz 25 W

Kanal 7 69,1625 MHz 25 W

Kanal 8 69,1875 MHz 25 W

*Endast mobila sändare får användas inom

Västra Götalands och Hallands län.

 

Kanal 9   69,60625 MHz 5 W

Kanal 10 69,63125 MHz 5 W

Kanal 11 69,65625 MHz 5 W

Kanal 12 69,68125 MHz 5 W

Kanal 13 69,70625 MHz 5 W

Kanal 14 69,61875 MHz 5 W

Kanal 15 69,64375 MHz 5 W

Kanal 16 69,66875 MHz 5 W

Kanal 17 69,69375 MHz 5 W

Kanal 18 69,71875 MHz 5 W

 

155MHz Frekvens (MHz)

155,400   155,425   155,450

155,475   155,500   155,525

 

156MHz Frekvens (MHz)

156,000

 

SRBR (Short Range Business Radio)

Kanal        Frekvens (MHz)

    1            444.600

    2            444.650

    3            444.800

    4            444.825

    5            444.850

    6            444.875

    7            444.925

    8            444.975    

 

 

PMR (Private Mobile Radio)

Kanal    Frekvens (MHz)

    1        446.00625

    2        446.01875

    3        446.03125

    4        446.04375

    5        446.05625

    6        446.06875

    7        446.08125

    8        446.09375

 

27MHz

PR-radio, CB-radio (Citizens Band)

PR 27-radio och LA-radio är kommunikationsradioapparater som fungerar på det avgiftsfria frekvensbandet på 27MHz.

Samtal förmedlas inte till eller från det allmänna telefonnätet. Apparaterna skall vara godkända, men användaren behöver inget eget tillstånd.

Frekvensbandet, som kallades privatradiobandet eller "medborgarbandet", öppnades för trafik år 1961. Det är numera indelat i 40 kanaler, varav LA-apparaterna använder kanalerna 1-22, PR- och CB-apparaterna kanalerna 1-40. LA-apparaterna använder AM och FM, PR 27-apparaterna FM och CB-apparaterna FM, AM och SSB.

Med en CB-apparat kan man vara i kontakt med de andra apparattyperna genom att välja lämplig modulation och lämplig kanal.

Räckvidden varierar starkt på det använda frekvensbandet, från en eller ett par kilometer till tiotals kilometer.

Viktiga faktorer som påverkar räckvidden är aktuell störningsnivå (som tidvis kan vara mycket hög på 27 MHz-bandet, särskilt vid åren omkring solfläcksmaximum), antennens storlek och antennens höjd över terrängen.

Kommunikationen är inte krypterad och kan således höras av alla med en motsvarande apparat eller scanner, men kommunikationen är konfidentiell: i allmänhet får man inte berätta om ett samtal eller dess innehåll, om det inte var avsett för en eller för allmän mottagning.

Tidigare måste man söka tillstånd och betala en årlig licensavgift och fick då också en anropssignal tilldelad som man skulle använda. Något kunskapsprov behövde inte göras.

1993 blev PR-radion tillstånds- och licensfri.

 

31MHz

I Sverige, uppdelat på 40 kanaler, sändareffekt max. 5 W, är planerat för licensfri "landmobil trafik" vilket innebär att det är fritt för alla ändamål på land inklusive friluftsliv och jakt. Det är tillåtet att ansluta apparaten, via en antennkabel, till en antenn på biltaket eller till en fast placerad basantenn på hustaket, t.ex. hemma på gården.

Sådana yttre antenner ger mycket längre räckvidd än sprötet som sitter direkt på radion.

 

69MHz

Nytt från 2016, i Sverige, finns 8 nya licensfria kanaler på 69 MHz med relativt hög sändareffekt, max. 25 W.

Det är en licensfri variant av åkeriradio (lastbilar, taxi), som nu får användas av alla på precis samma sätt som 31 MHz. Skillnaden mot 31 MHz är att 69 MHz behöver något mindre antenner. Med en hög antennplacering i kombination med den här högre sändareffekten 25 W kan man få riktigt lång räckvidd.

Här finns både bärbara apparater och lite större apparater så kallade mobilstationer  för montering i fordon eller på kontoret (med yttre antenn på taket).

Passar bra både för fritidsaktiviteter i naturen och för småföretag som kan tänka sig att dela radiokanal med andra användare.

 

155 MHz

I Sverige, uppdelat på 6 kanaler, sändareffekt max. 5 W. Begränsat användningsområde "jordbruk. skogsbruk och jakt".

Inga fast placerade basantenner på hustak är tillåtna här.

Räckvidden ska vara relativt kort. Den som behöver längre räckvidd med radion, t.ex. med hjälp av yttre antenner, kan välja 31 MHz eller 69 MHz istället.

På 155 MHz sänder också de tillåtna versionerna av hundpejlar (GPS-data från hundens halsband). Det hörs som ett regelbundet återkommande surrande ljud i jaktradion och kan verka störande på samtal via radion. Två av jakt-kanalerna på 155 MHz, 155.500 och 155.525 MHz, är dessutom samma som de nordiska fritidsbåtskanalerna L1 och L2 så det kan höras båt-samtal.

Vid trängselproblem är byte till 31 MHz eller 69 MHz bra alternativ.

 

156MHz

1 kanal (för allmänt bruk)

I flera modeller av jaktradioapparater på 155 MHz finns en extra 7:e kanal på frekvensen 156,000 MHz, sändareffekt max. 5 W.

Det är en allmän walkie-talkie kanal som licensfritt får användas av alla t.ex. på byggarbetsplatser och vid olika slags evenemang.

Om den kanalen används vid jakt får man räkna med att det kan höras andra samtal där.

Det är tillåtet.

 

KDR444 - SRBR (Short Range Business Radio)

är ett frekvensband (inom UHF) som i Sverige kan användas utan tillstånd från PTS.

I Sverige finna 8 kanaler tillgängliga,

maximalt 2W e.r.p. i sändareffekt är tillåten och kanalindelningen är på 25kHz.

Detta frekvensband kan även användas i Norge med högst 0,5W e.r.p. i sändareffekt, med 6 kanaler och kanalindelning på 25kHz. Kanalerna är med undantag från kanal 6 och 7 samma som i Sverige och kanal 6 i Norge är i Sverige kanal 8.

Antennen skall vara integrerad i radion och får inte bytas ut.

Räckvidden varierar beroende på omgivningen och kan vara mellan endast hundratals meter i tätbebyggda områden eller skog till flera kilometer i glesare miljö.

Trots detta är frekvensbandet lämpligt i bebyggda områden då signalen tendera att studsa bra på väggar och detta bidrar till att signalen lättare kan ta sig vidare.

 

Privat mobil radio

PMR (PMR-446), är en licensfri  frekvensstandard som är bestämd av Europeiska unionen.

PMR arbetar på åtta radiokanaler vid frekvenser nära 446 MHz (i Sverige även 444) (våglängd ca 67 cm) med frekvensmodulering.

I Europa är den högsta tillåta sändareffekten för PMR-radio 0,5 W, vilket innebär cirka 3–9 kilometers räckvidd under normala omständigheter.

Övriga regioner tillåter en sändareffekt på upp till 2 W.

De åtta PMR-kanalerna ligger mellan frekvenserna 446,00625 och 446,09375 MHz, och moderna apparater använder så kallade subtoner (CTCSS), 38 stycken standardtoner mellan 67 och 254 Hz, för att öka det skenbara antalet användbara kanaler.

Subtonerna innebär att de som kommit överens om att använda en viss subton inte behöver höra annan trafik på kanalen så länge ingen av dem vill kommunicera; tills en viss ton börjar sändas på kanalen hålls högtalarna tysta via brusspärren. Däremot ger subtonerna inte möjlighet att föra fler samtal på samma kanal. Så snart någon sänder med den valda subtonen hörs alla som talar på samma kanal.