Nu På fredag 3 juli så är det månadstest 

 

Kanal 22 AM    klockan 20-21

kanal 23 FM     klockan 21-22

Kanal 24 Usb     klockan  22-24